Vés al contingut (premeu Retorn)

Compromís 7. Una universitat responsable, transparent, oberta a tothom i que respecta i escolta

Tots els òrgans de govern de la Universitat tenen obligació de retre comptes de la seva actuació. Per aquest motiu, és del tot irrenunciable la transparència i l’assumpció de responsabilitats en totes i cadascuna de les actuacions que es realitzin.

Com a institució pública que som, tenim l’obligació d’estar oberts a tot i a tothom, només amb respecte a les persones, a la seva llibertat de pensament i d’expressió, i als principis ètics dels nostres Estatuts. Hem d’escoltar a tothom, no només els membres de la comunitat que s’adrecin als òrgans de govern de la Universitat, sinó que també hem de saber escoltar la societat, per fer i mantenir uns plans d’estudis que en satisfacin les demandes, i que facilitin la inserció laboral i l’èxit professional del nostre estudiantat. Alhora hem de fer una recerca que afavoreixi el desenvolupament i el creixement econòmic del país amb respecte a les persones i al medi ambient.

Volem una UPC respectuosa amb les persones i la societat, amb les seves iniciatives i amb la seva diversitat. No volem una universitat uniformitzadora, sinó una universitat amb estructura federal, que respecti les singularitats dels nostres centres i campus i que els potenciï, que no els discrimini per raó de la seva ubicació territorial, i que sigui justa i equitativa en la distribució de recursos a totes les seves unitats acadèmiques.

Només des del respecte, escoltant a tothom, oberts al món, amb responsabilitat i amb total transparència podrem complir l’encàrrec i satisfer la confiança que la societat ha dipositat en nosaltres.