Vés al contingut (premeu Retorn)

Compromís 6. Una universitat compromesa amb la societat

Ningú posa en dubte que la gran transformació que en els darrers anys ha experimentat la nostra societat, localment i globalment, ha estat catalitzada per l’aplicació de la tecnologia en les seves múltiples vessants. Tal com diuen els nostres Estatuts, som una institució de servei púbic d’educació superior que prioritza els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i la ciència. La nostra activitat té un impacte clar, a curt, mitjà i llarg terminis, sobre la societat. Busquem l’excel·lència en l’arquitectura, l’enginyeria i la ciència, però en cap cas no podem pensar que la nostra activitat és escèptica pel que fa als canvis socials que la tecnologia provoca. Som persones que treballem amb persones, a qui hem de formar en ciència i tecnologia, però també en els valors ètics que la societat demana. Els conceptes de sostenibilitat, el respecte al medi ambient i el respecte a la privacitat, a la llibertat de les persones i a la seva diversitat han d’impregnar la formació que rep el nostre estudiantat.

Cal incrementar la col·laboració amb la indústria i el sector empresarial. Els nostres plans d’estudis han de procurar atendre la demanda actual, però també la futura, de la indústria pel que fa a la formació dels nostres titulats. Com a universitat politècnica tenim l’obligació d’escoltar les empreses i el sector industrial. Hem d’aprofitar el perfil professional del PDI associat de què disposem a la UPC per tal que ens faciliti aquesta connexió amb la indústria i ens ajudi a tenir uns plans d’estudis actualitzats i atraients. La figura dels patronats vinculats als centres docents, així com les comissions de relacions universitat-empresa, han de ser eines útils per mantenir aquesta connexió permanent amb la societat. En aquesta línia, hem d’aprofitar el gran nombre de convenis de cooperació educativa que subscriuen els nostres centres i que permeten al nostre estudiantat fer pràctiques externes en empreses i institucions com un altre dels punts de contacte per conèixer les necessitats de les empreses i tenir el retorn necessari sobre la formació que impartim en el sector industrial.

L’accessibilitat, la inclusió, la no discriminació per raó de gènere i l’equitat són ja valors inherents a la UPC, però als quals cal continuar dedicant esforços i recursos perquè esdevinguin quotidians, com a millor indicador del seu assoliment.

Cal vetllar per la igualtat d’oportunitats de tots els col·lectius de la comunitat universitària i impulsar les tasques de formació i desenvolupament de projectes de recerca relacionats amb l’accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la discapacitat.