Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 8. Transformar la UPC en una universitat plenament digital

Repte 8. Transformar la UPC en una universitat plenament digital

SISTEMES D’INFORMACIÓ; EINES TIC; ACCÉS A LA INFORMACIÓ; E-ADMINISTRACIÓ; SEGURETAT DE LES DADES

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
8.1 Facilitar, agilitzar i estandarditzar les eines TIC i de seguretat bàsiques de la comunitat UPC Vr. Transformació Digital Dir. Àrea TIC En coordinació amb
 • Tendir a una atenció de tipus on line, prou flexible i sense perdre de vista l’atenció personalitzada.
 • Impulsar la política de proximitat dels serveis.
 • Oferir un servei d’atenció i suport informàtic bàsic a tot el personal segons les seves necessitats laborals, independentment de la ubicació del seu lloc de treball.
 • Impulsar un pla de ciberseguretat amb accions formatives, millorar les infraestructures i les mesures correctives corresponents.
 • Proposar i compartir eines i aplicacions comuns que ja funcionen a altres centres.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
8.2 Proporcionar l’accés integrat a tota la informació institucional Vr. Transformació Digital/Secretaria General Dir. Àrea TIC En coordinació amb
 • Interrelacionar els diferents sistemes d’informació per facilitar l’anàlisi, l’explotació de dades i la fiabilitat de la dada única (data warehouse).
Dir Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
 • Oferir accés a les dades de gestió de forma àgil, en funció dels diferents perfils de consulta i garantint la transparència i difusió.
 • Connectar el sistema d’informació integral amb la visualització de les activitats de recerca i transferència.
 • Millorar els sistemes d’informació de suport al professorat i de suport a la governança i presa de decisions de les unitats.
 • Incentivar des del Rectorat una formació integral als nous càrrecs institucionals en eines de suport a la governança.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
8.3 Promocionar l’elaboració del material audiovisual Vr. Transformació Digital/Vr. Avaluació i Qualitat Dir. Àrea Sistemes Informació/Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Millorar el suport a la producció de materials audiovisuals per a docència, recerca, transferència i promoció.
 • Fomentar i difondre les bones pràctiques del portal virtual de l’estudiantat.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
8.4 Avançar en la implementació de l’administració electrònica Vr. Transformació Digital/Gerent Dir. Àrea TIC/Dir. Àrea Personal i Organització En coordinació amb
 • Potenciar la seu electrònica com a punt d’accés comú de la UPC per a la realització de tràmits i consultes i registre de sol·licituds i comunicacions.
 • Fer l’anàlisi de processos necessari per identificar i simplificar els tràmits que la UPC ha d’oferir electrònicament.
 • Orientar la UPC cap a la responsabilitat proactiva en la protecció de dades i introduir en tots els processos de gestió administrativa, sistemes d’informació, recerca i innovació el concepte de privacitat, des del disseny i per defecte.
 • Transformar el registre en l’oficina d’assistència en matèria de registres.
 • Implantar una política de gestió documental i arxiu de la UPC.
 • Desenvolupar l’e-Secretaria General com a portal de serveis per donar resposta a les necessitats d’informació i de realització de tràmits i consultes de les unitats acadèmiques.
 • Estendre el vot electrònic en els processos electorals, en les votacions dels òrgans i en altres processos deliberatius.
 • Millorar l’actualització i la disponibilitat de les dades dels membres de la UPC i desenvolupar les aplicacions necessàries per obtenir censos automàticament.
 • Fer els canvis normatius i tecnològics necessaris que afavoreixin la realització de reunions virtuals dels òrgans de govern i representació de la UPC.
 • Facilitar la generació automàtica de les memòries de les unitats.
 • Impulsar i implantar l’expedient electrònic de tot el PDI i el PAS.
 • Millorar la gestió electrònica de l’expedient i els tràmits dels estudiants.
 • Elaborar un pla d’actuacions i un sistema de governança per a la implantació de l’administració electrònica.
 • Dotar d’eines bàsiques que garanteixin de manera eficient la implantació de l’administració electrònica.
 • Dissenyar estratègies de gestió del canvi cap a l’administració electrònica.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
8.5 Govern, estratègia i organització de les TIC a la UPC Vr. Transformació Digital/Rector Dir. Àrea TIC/Dir. Àrea Personal i Organització En coordinació amb
 • Elaborar un pla Estratègic dels Sistemes d’Informació de la UPC.
 • Crear el Comitè de Govern de les TIC.
 • Revisar el funcionament de les CETIC i de la COTETIC.
 • Millorar l’encaix entre els serveis TIC de les UTGs i els serveis TIC de Serveis Generals.

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats