Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 7. Promoure una estructura més federal, transparent i participativa per a la UPC afavorint l’orgull de pertinença i identificació amb la institució

Repte 7. Promoure una estructura més federal, transparent i participativa per a la UPC afavorint l’orgull de pertinença i identificació amb la institució

GOVERNANÇA; ESTRUCTURA FEDERAL; COMUNICACIÓ; PARTICIPACIÓ; TRANSPARÈNCIA; COL·LABORACIÓ

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
7.1 Propiciar la iniciativa, la presa de decisions i la cultura pròpia de cada àmbit, promovent una estructura més federal i transparent en la presa de decisions Rector/Gerent Gerent En coordinació amb
 • Definir les capacitats i responsabilitats de cada un dels nivells de decisió i de les unitats en particular, tot reforçant alhora la implicació amb els objectius institucionals.
 • Desplegar un procés de planificació estratègica, pla d’actuacions o reptes estratègics, i definició de compromisos-programa amb les unitats acadèmiques.
 • Promoure les activitats de les associacions i la millora contínua en la gestió dels espais i serveis, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
 • Donar suport a les iniciatives de cada centre per transmetre el seu caràcter en els estudis que imparteix.
 • Garantir l’exercici de les responsabilitats de les unitats acadèmiques amb el suport de les unitats d’administració i serveis, fent-ho amb una total complicitat i sintonia entre elles, evitant duplicitats i coordinant les actuacions, sense perdre de vista que l’objectiu final és la realització de les activitats acadèmiques.
 • Donar suport als directors i directores de les unitats acadèmiques, per dur a terme els acords dels òrgans corresponents.
 • Vetllar perquè tots els campus tinguin els equipaments i dotacions necessaris, dins les possibilitats pressupostàries, per portar a terme els seus objectius estratègics i promoure aquelles actuacions que refermen la seva identitat, com ara el projecte de l’Illa d’Arquitectura o finalitzar els projectes pendents del Campus Diagonal-Besòs, o els de compromís territorial.
 • Impulsar l’autogestió racional de recursos dels centres i/o campus.
 • Potenciar el portal UPC Transparent com a espai d’accés a la informació i la rendició de comptes sobre l’acció de govern; l’execució del pressupost; les retribucions; l’activitat docent; de recerca; de TT, de gestió, etc.
Vr. Transformació Digital/Dir. Àrea TIC
 • Publicar dades en format obert en el portal de transparència.
 • Incorporar tots els contractes al perfil de transparència de la UPC.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
7.2 Arribar eficaçment a tota la comunitat universitària i fomentar-ne la participació Rector/Gerent Gerent En coordinació amb
 • Millorar la comunicació i promoció d’activitats amb la comunitat universitària (estudiantat, PDI, PAS, alumni).
 • Impulsar i adequar els canals de comunicació existents i/o crear-ne de nous.
 • Consensuar amb el Consell de l’Estudiantat i les delegacions d’estudiants accions per a la millora de la comunicació per tal que les iniciatives relatives a aquest col·lectiu tinguin la millor difusió.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
7.3 Potenciar el debat i la implicació del personal en objectius estratègics compartits Rector/Gerent Gerent En coordinació amb
 • Fomentar debats al Claustre sobre temes estratègics d’interès, especialment els relatius a la funció social de la UPC, per vehicular l’acció de govern.
 • Aconseguir sentiment de grup i orgull de pertinença de tota la comunitat universitària, i fer que l’estudiantat i els alumni siguin els millors prescriptors de la marca UPC.
 • Impulsar una comissió per recollir els millors projectes i iniciatives dels estudiants dels diferents centres per tal de millorar-ne el suport i estendre-les a tota la UPC.
 • Potenciar la participació activa i la capacitat proactiva dels membres i col·lectius representats en els òrgans de govern, aprofitant mecanismes previstos en els reglaments, com ara la Mesa del Consell Acadèmic, la Comissió Permanent i les comissions del Consell de Govern, o altres mecanismes nous que es puguin acordar.
 • Desenvolupar el pla d’actuació per a la celebració del 50è aniversari de la UPC el 2021.

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats