Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 6. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en transferència i intercanvi de coneixement i tecnologia

Repte 6. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en transferència i intercanvi de coneixement i tecnologia

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA; INNOVACIÓ TECNOLÒGICA; VALORITZACIÓ DE LA TECNOLOGIA; EMPRENEDORIA; SECTOR PRODUCTIU

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
6.1 Fomentar la participació i el lideratge en nous entorns d’innovació tecnològica Vr. Transferència Coneixement i Innovació Dir. Àrea Recerca En coordinació amb
 • Dissenyar, implementar i fomentar el concepte UPC innovation ecosystem i dissenyar l’estratègia d’incubació, serveis i accions de potenciació de companyies presents en els espais UPC (Innovation Hub).
 • Definir i implementar l’estratègia de preincubació Emprèn UPC, espais de creació en els diferents UPC innovation ecosystems.
 • Identificar i posicionar la UPC en els diferents Innovation Hub’s que es creïn a Catalunya.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
6.2 Reforçar els mecanismes de valorització de la tecnologia i d’incentivació de l’emprenedoria Vr. Transferència Coneixement i Innovació Dir. Àrea Recerca En coordinació amb
 • Definir un model de reconeixement que incentivi l’activitat de transferència i la innovació dels investigadors de la UPC.
 • Dissenyar i implementar una nova estratègia de drets de propietat intel·lectual (IPR) per detectar tecnologies, patentar-les i explotar-les comercialment.
 • Definir i posar en marxa un pla d’evolució de tecnologies per millorar-ne la possibilitat de transferència.
 • Revisar i implementar l’estratègia de creació i potenciació de spin-off de la UPC.
 • Redissenyar el Programa d’emprenedoria UPC per incrementar el foment de la cultura emprenedora entre l’estudiantat i els investigadors i professors de la UPC.
 • Fomentar la participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i internacionals d’emprenedoria i innovació.
 • Dissenyar i implementar un pla d’atracció d’agents d’acceleració i incubació sectorial.
 • Dissenyar un pla de cerca d’inversors, amb la finalitat d’aconseguir finançament privat per a projectes d’empresa.
 • Vetllar per la transparència dels acords i convenis d’R+D+I i per garantir-ne la finalitat i les obligacions de la UPC com a universitat pública.
 • Maximitzar la comunicació interna i externa de les eines i vehicles de transferència, i dels casos d’èxit, que ens permetin donar-nos a conèixer com a soci d’excel·lència.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
6.3 Enfortir les relacions amb el sector productiu i l’entorn social Vr. Transferència Coneixement i Innovació Dir Àrea Recerca En coordinació amb
 • Incentivar la recerca i la transferència de tecnologia (R+D+I), pel seu valor intrínsec en el progrés del país i a més com a aposta per donar impuls a la carrera professional de l’estudiantat dins de l’entorn industrial i/o d’innovació de la recerca, especialment el local.
 • Potenciar acords i/o convenis amb empreses o sectors que ajudin a complir les activitats i finalitats de la UPC.
 • Establir acords amb les patronals i cooperatives del sector, en especial de les petites i mitjanes empreses catalanes, per facilitar-ne el desenvolupament mitjançant la col·laboració de la UPC en transferència de tecnologia i innovació.
 • Dissenyar i implantar un programa de reptes tecnològics UPC-empresa.
 • Dissenyar i implementar un pla d’atracció i partenariat amb grans empreses cap als UPC innovation ecosystems per a la posada en marxa de programes de corporate venture i scouting de start-up.
 • Reforçar i activar el Consell Empresarial per tal que esdevingui una eina estratègica per a la transferència, la innovació i l’emprenedoria a la UPC, i fer-lo més dinàmic mitjançant la creació de tres grups de treball estratègics en innovació i transferència de tecnologia, en formació i apoderament i en aliança social.
 • Reforçar la col·laboració amb el teixit productiu en els set àmbits sectorials de referència (alimentari, químic, energia i recursos, sistemes industrials, mobilitat sostenible, disseny, salut i indústries culturals).
 • Fer un mapa de recerca en sostenibilitat, agrupant actuacions.
Vr. Avaluació i Qualitat/Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
6.4 Orientar l’activitat cap a noves tendències tecnològiques internacionals Vr. Transferència Coneixement i Innovació /Vr. Política Internacional Dir. Àrea Recerca En coordinació amb
 • Crear un observatori per a la prospecció i identificació de tendències tecnològiques.
 • Identificar oportunitats de finançament en transferència i innovació.
 • Crear un mapa en què es puguin identificar i visualitzar les especialitats i capacitats dels grups de recerca de la UPC.
 • Orientar i incentivar segons capacitats pròpies, tendències tecnològiques i oportunitats de finançament.
 • Impulsar el Doctorat Industrial a pimes innovadores.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
6.5 Adequar l’estructura de suport i de gestió i els sistemes d’informació a les necessitats Vr. Transformació Digital/Gerent Dir. Àrea Personal i Organització/Dir. Àrea TIC En coordinació amb
 • Dissenyar i desenvolupar un model sostenible i ad hoc de suport i de gestió (recursos humans) i de manteniment d’equips científics derivat de les noves activitats de projectes d’innovació i transferència de tecnologia, aprofitant al màxim l’ús de les noves tecnologies de la informació i la millora de processos.
 • Potenciar el Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT-UPC) com un instrument clau de relació i transferència de tecnologia amb empreses i institucions.

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats