Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 5. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en els àmbits de recerca que li són propis

Repte 5. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en els àmbits de recerca que li són propis

GRUPS DE RECERCA; EXCEL·LÈNCIA; DOCTORAT; MOBILITAT INTERNACIONAL PDI; INFRAESTRUCTURES CIENTIFICOTÈCNIQUES; IMPACTE DE LA RECERCA; VISIBILITAT DE LA RECERCA

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
5.1 Captar talent per participar en els nostres grups de recerca Vr. Política Científica Dir. Àrea Recerca En coordinació amb
 • Desenvolupar programes de promoció del talent que fomentin la igualtat de gènere en grups i centres de recerca.
 • Posar en marxa un pla de captació de recursos destinat a oferir un programa de beques de formació de personal investigador, per captar i retenir el talent jove.
 • Racionalitzar el nombre de programes de doctorat d’acord amb les línies estratègiques de recerca de la Universitat.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
5.2 Fomentar la participació del nostre PDI en programes de reconeixement d’excel·lència Vr. Política Científica Dir. Àrea Recerca En coordinació amb
 • Detectar convocatòries de finançament/reconeixement i donar el suport adient al PDI en la presentació de propostes.
 • Generar una estructura de suport que permeti participar en programes competitius d’excel·lència.
 • Posar en relleu i fer visibles els programes de reconeixement d’excel·lència de la UPC existents.
 • Estimular la creació de nous programes de reconeixement d’excel·lència.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
5.3 Fomentar la mobilitat internacional d’estudiants de doctorat i de PDI Vr. Política Internacional Dir. Àrea Recerca/Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Fomentar la participació del PDI en programes d’intercanvi i mobilitat internacionals.
 • Potenciar les relacions amb altres universitats per tal de facilitar intercanvis entre el PDI corresponent.
 • Fomentar aliances que permetin una transferència de tecnologia millor mitjançant la participació i el lideratge de projectes col·laboratius amb altres universitats, centres de recerca i empreses.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
5.4 Incentivar les línies de recerca amb més impacte social, econòmic i tecnològic Vr. Política Científica Dir. Àrea Recerca En coordinació amb
 • Establir un programa específic de suport al PDI en la preparació i execució de projectes de recerca d‘interès preferent, mitjançant PAS especialitzat.
 • Identificar les línies de recerca amb més impacte social, econòmic i tecnològic. Cercar relacions i sinergies amb els sectors relacionats.
 • Atorgar anualment un premi o reconeixement a les tres línies de recerca amb més impacte social, econòmic i tecnològic.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
5.5 Adequar les infraestructures cientificotècniques Vr. Transferència Coneixement i Innovació /Gerent Dir. Àrea Recerca/Dir. Àrea Infrastructures En coordinació amb
 • Donar suport als grups de recerca i als nostres investigadors, i potenciar el desenvolupament d’infraestructures científiques de primer nivell.
 • Consolidar uns serveis de suport on conflueixin recerca, transferència i innovació, i la relació amb el teixit productiu i la societat en general (quàdruple hèlix).
 • Inventariar, classificar i posar un preu d’ús a les instal·lacions i equipaments cientificotècnics de la UPC que poden ser utilitzats per empreses i entitats externes.
 • Promoure l’ús compartit dels recursos científicotècnics.
 • Analitzar i adequar la plantilla de Personal de Suport a la Recerca.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
5.6 Donar la màxima visibilitat internament i en els àmbits nacional i internacional de la producció científica Vr. Política Científica Dir. Àrea Recerca/Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals En coordinació amb
 • Promoure que la valoració i l’avaluació de la recerca es fonamenti en una visió estratègica de la recerca a la UPC, que tingui en compte tant l’impacte científic com el social, i que combini mètodes quantitatius i qualitatius, tenint en compte la diversitat de disciplines i la diversitat de perfils acadèmics.
 • Potenciar les polítiques d’accés obert a la ciència. Incrementar la producció científica en obert.
 • Incrementar el posicionament en els rànquings de referència mundials, tant de la institució com dels àmbits i les disciplines acadèmiques.

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats