Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 2. Incrementar el nombre d’estudiants que accedeixen als estudis de la UPC

Repte 2. Incrementar el nombre d’estudiants que accedeixen als estudis de la UPC

ATRACCIÓ I ACCÉS; ESTUDIANTS DE POSTGRAU I DOCTORAT; POLÍTICA DE GÈNERE EN LA CAPTACIÓ; POLÍTICA INTERNACIONAL I ATRACCIÓ DE TALENT; INCLUSIÓ SOCIAL; POLÍTIQUES ACTIVES DE FINANÇAMENT DELS ESTUDIS

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
2.1 Incrementar el nombre d’estudiants de grau que trien la UPC com a 1a opció, atraient les vocacions STEAM Vr. Docència i Estudiantat/Cap Gabinet Rector Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Ampliar i millorar les jornades d’orientació al nou estudiantat quan s’incorpora a la Universitat, oferint-li jornades específiques d’orientació als serveis que ofereix la Universitat i a les activitats extraacadèmiques existents.
 • Valoritzar les activitats de promoció a centres de secundària dutes a terme pel PDI.
Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
 • Promoure la tecnologia i la ciència entre l’estudiantat de batxillerat, secundària, cicles formatius i primària per despertar vocacions tecnològiques.
 • Facilitar la formació i tutorització de professorat de secundària i FP en especialitats tecnològiques.
 • Fomentar la tutorització de treballs de recerca de secundaria i reconèixer al PDI aquesta tasca.
Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
 • Fomentar la igualtat de possibilitats per l’estudiantat independentment del centre d’estudi. (recursos, mentories, serveis administratius, horaris de les biblioteques…).
 • Realitzar estudis de mercat de les àrees d’influència de cada centre docent i fer un seguiment proactiu de les dades a nivell de sistema universitari català.
 • Potenciar el premi que la UPC organitza per a estudiants de secundària
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
2.2 Incrementar l’estudiantat que cursa postgraus i doctorat Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Avaluació i Qualitat/Cap Gabinet Rector Dir Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Elaborar plans específics de promoció i captació d’estudiantat en estudis de postgrau: en estudis de màster internacionalitzant l’oferta i captant talent en el doctorat.
 • Alinear les polítiques de formació continuada de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) i promoure’n les activitats segons les necessitats de formació permanent de cada un dels àmbits d’activitat de la Universitat.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
2.3 Incentivar l’atractiu de la UPC per a les noies Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Responsabilitat Social i Igualtat/Cap Gabinet Rector Dir. Àrea Acadèmica/Dir. Àrea Personal i Organització En coordinació amb
 • Demostrar i visibilitzar les majors possibilitats i avantatges d’integració al món laboral de la dona llicenciada a la UPC.
 • Liderar un projecte d’àmbit nacional i d’àmbit UP4 per promoure vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) entre les noies.
 • Desplegar polítiques d’igualtat i de foment de les vocacions STEAM per a les dones.
 • Promoure una visió més social de la tecnologia, compromesa amb el mediambient i amb el benestar de les persones.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
2.4 Augmentar el nombre d’estudiants internacionals Vr. Política Internacional/Vr. Política Acadèmica Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Afavorir la mobilitat internacional de l’estudiant (focalitzada en els incoming), impulsant la coordinació dels professors responsables de programes d’intercanvi internacional dels centres amb l’estudiantat per esdevenir una universitat receptora dels millors estudiants del món.
Vr. Docència i Estudiantat
 • Promoure les activitats d’internacionalització a casa (internationalization at home) i els programes d’acollida institucional, lingüística i cultural, especialment els programes de mentoria (buddy programmes), per afavorir la interrelació entre estudiants locals i internacionals, seguint les millors pràctiques d’universitats internacionalitzades.
Vr. Docència i Estudiantat
 • Promoure la cultura i les competències internacionals en tots els col·lectius UPC.
 • Incrementar l’oferta d’assignatures i titulacions en anglès i ampliar els serveis de formació, acreditació i suport lingüístics del professorat que les imparteix.
Vr. Política Acadèmica
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
2.5 Millorar la inclusió social en els estudis de la UPC Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Avaluació i Qualitat Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Potenciar el III Pla d’igualtat i vetllar perquè s’apliquin correctament els protocols de protecció contra l’assetjament.
Dir. Àrea Personal i Desenvolupament Organitzatiu
 • Impulsar les tasques en formació i desenvolupament de projectes de recerca relacionats amb l’accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la discapacitat com a instrument per a la igualtat d’oportunitats de tots els col·lectius de la comunitat universitària.
Vr. Política Científica
 • Promoure la implicació de tota la comunitat en els plans de igualtat de gènere, inclusió i sostenibilitat.
Dir. Àrea Personal i Desenvolupament Organitzatiu
 • Crear un Protocol de malalties de llarga durada.
 • Desplegar el pla d’inclusió a tots els seus àmbits.
Dir. Àrea Personal i Desenvolupament Organitzatiu
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
2.6 Incrementar vies i polítiques pròpies de finançament dels estudis Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Política Acadèmica/Gerent Dir. Àrea Acadèmica/Dir. Àrea Econòmica En coordinació amb
 • Realitzar una política activa de beques, establint noves convocatòries i augmentant els conceptes relatius a les beques per situacions sobrevingudes.
 • Estudiar les beques matrícula, amb l’objectiu que cap estudiant no es quedi sense la possibilitat d’accedir a l’ensenyament universitari per motius econòmics, dins de les possibilitats pressupostàries.
 • Mantenir una política activa perquè no quedin desertes diferents convocatòries de beques i ajuts als estudiants: implicació de les delegacions de l’estudiantat, difusió millor, ajuda a la sol·licitud, etc.
 • Tenir una política activa quant a la promoció de programes de beques i ajuts subvencionats per l’empresa, tant en el marc de l’excel·lència com en la vessant social.
 • Vetllar perquè els estudiants tinguin accés als estudis, independentment de la seva situació socioeconòmica (beques per a situacions sobrevingudes, baixada de taxes…)

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats