Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 12. Incrementar la sostenibilitat financera de la Universitat per garantir l’excel·lència de l’activitat acadèmica que s’hi desenvolupa

Repte 12. Incrementar la sostenibilitat financera de la Universitat per garantir l’excel·lència de l’activitat acadèmica que s’hi desenvolupa

CAPTACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS; TRANSPARÈNCIA; EFICIÈNCIA; RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
12.1 Incrementar els ingressos genèrics per tal de poder destinar els recursos adequats a l’activitat acadèmica Gerent Dir. Àrea Econòmica En coordinació amb
 • Negociar amb l’Administració un nou model de finançament adaptat a la singularitat dels objectius de la UPC, que vagi acompanyat dels recursos justos i necessaris de funcionament i d’inversions.
Rector /Gerent
 • Cercar vies alternatives de captació de recursos: implantar un pla de captació de recursos centrat a reforçar la imatge de marca i la valorització de la nostra activitat.
Vr. Transferència i Innovació/Dir. Àrea Recerca
 • Revisar, optimitzar i maximitzar les potencialitats de les entitats del grup amb l’objectiu que les seves activitats aportin progressivament més recursos al pressupost genèric de la UPC.
 • Incrementar l’atractiu dels nostres estudis per a estudiants no comunitaris, amb activitats complementàries de formació intensives, com per exemple cursos d’estiu o formació no presencial.
Vr. Política Internacional/Vr. Transformació Digital
 • Incrementar el coneixement internacional de la UPC que hi faciliti l’establiment d’acords internacionals estratègics de llarga durada d’intercanvi de persones, activitats i oportunitats de finançament.
Vr. Política Internacional/Vr. Transformació Digital
 • Reforçar les actuacions que possibiliten la captació alternativa de recursos, com ara el marxandatge o la cessió temporal d’espais.
Dir. Àrea Infrastructures
 • Reduir progressivament el deute tot mantenint l’equilibri pressupostari actual.
Dir. Àrea Econòmica/Gerent
 • Inventariar l’estat d’ocupació dels centres i optimitzar la utilització dels espais, i apostar per la sostenibilitat econòmica ambiental.
Dir. Àrea Infrastructures
 • Desenvolupar un projecte d’optimització d’espais quan aquests no siguin d’ús regular.
 • Dissenyar un projecte global per buscar patrocinis dels laboratoris en el marc del pla de mecenatge.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
12.2 Millorar la transparència i l’eficiència en la utilització dels recursos existents Gerent Dir. Àrea Econòmica En coordinació amb
 • Implantar la comptabilitat analítica amb l’objectiu de fer més transparent l’assignació i utilització dels recursos i la seva priorització, seguint les directrius de l’administració pública.
Dir. Àrea Econòmica/Gerent
 • Recuperar i impulsar la cultura de la millora contínua mitjançant l’avaluació permanent dels nostres serveis i activitats.
Vr. Avaluació i Qualitat/Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
 • Implantar els objectius dels plans UPC Energia 2020 i UPC Recircula amb un increment de la participació i la sensibilització de la comunitat.
Dir. Àrea Infrastructures
 • Definir una nova normativa de gestió d’espais que afavoreixi una gestió més racional i, quan sigui possible, descentralitzada, amb identificació clara de responsabilitats, i identificació de laboratoris.
Dir. Àrea Infrastructures
 • Millora de les eines de suport als comandaments i gestors, proporcionant-los eines de quadres de comandament que els permetin consultar de forma fàcil la informació referent als seus àmbits de negoci i de la Universitat en general.
Vr. Transformació Digital/Dir. Àrea TIC
 • Definir una estratègia inequívoca d’integració de la prevenció de riscos laborals i l’autoprotecció en les activitats de la Universitat.
Dir. Àrea Serveis Jurídics
 • Implantar la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, amb els canvis quant a processos de compra que representa per a les unitats. Homologar proveïdors de compra conjunta; establir un marc de contractació i compra responsable.
Dir. Àrea Serveis Jurídics

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats

 • Percentatge de finançament de la Generalitat sobre el global d’ingressos genèrics
  Actualment les transferències corrents de la Generalitat genèriques representen un 67 % dels ingressos genèrics del pressupost de la Universitat. .
 • Percentatge de cobertura del cost de capítol I que representa el finançament ordinari de la Generalitat
  Actualment, un 86 %.
 • Percentatge de l’import dedicat a inversions universitàries (PIU) respecte al pressupost total genèric
  Actualment, un 1 %.
 • Percentatge de recursos de les entitats externes
  Actualment, el 3,68 % del finançament genèric prové d’entitats externes.
 • Nivell d’endeutament bancari de la UPC
  Actualment, la capacitat d’endeutament bancari és de 32 M€.
 • Superfícies construïdes