Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 11. Incrementar el compromís de la UPC amb la societat i el territori

Repte 11. Incrementar el compromís de la UPC amb la societat i el territori

ALIANCES ESTRATÈGIQUES; COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT; SOSTENIBILITAT

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
11.1 Establir aliances amb el teixit empresarial i social del territori i les administracions públiques Vr. Transferència Coneixement i Innovació Cap Gabinet Rector En coordinació amb
 • Garantir una universitat institucionalment plural, estrictament centrada en els seus objectius acadèmics, però compromesa amb la defensa de la llibertat, la democràcia, els drets fonamentals i el diàleg com a via per a la solució dels conflictes.
 • Millorar les relacions de la UPC tant amb l’Administració pública com amb entitats privades per aconseguir sinergies i suport en els projectes desenvolupats per la comunitat.
 • Fer una recerca i una docència que afavoreixi el desenvolupament i el creixement econòmic del país amb respecte a les persones i el medi ambient.
 • Incrementar la col·laboració amb la indústria i el sector empresarial. Els nostres plans d’estudis han de procurar atendre la demanda actual, però també la futura, de la indústria pel que fa a la formació dels nostres titulats.
 • Garantir el compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient en els acords i/o col·laboracions amb entitats o empreses.
 • Millorar la visibilitat i el reconeixement de la mobilitat, així com l’acollida dels col·lectius internacionals que ens visiten.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
11.2 Reforçar les accions i incrementar les accions que ja realitza la UPC vinculades a la cooperació per al desenvolupament i al voluntariat social Vr. Responsabilitat Social i Igualtat Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals En coordinació amb
 • Destacar el valor de les accions que ja du a terme la UPC en cooperació i desenvolupament.
 • Incrementar les activitats de cooperació i inclusió.
Dir. Àrea Personal i Desenvolupament Organitzatiu
 • Incrementar la participació del PDI (i de la UPC com a institució) en activitats de cooperació i solidàries, a partir de l’anàlisi prèvia, i la millora i difusió de tots els mecanismes de reconeixement d’aquesta dedicació.
 • Articular un programa de voluntariat social a la UPC, que integri les diferents iniciatives existents, les completi i doni més visibilitat al conjunt de l’activitat.
 • Potenciar el nombre d’iniciatives en cooperació i desenvolupament, en la canalització de les accions dels membres de la comunitat universitària en aquest àmbit i en tasques de sensibilització i formació.
 • Impulsar i integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en totes les actuacions docents, de recerca i de transferència.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
11.3 Compromís de responsabilitat social universitària Vr. Responsabilitat Social i Igualtat Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals /Dir. Àrea Serveis Jurídics En coordinació amb
 • Fer un pla de responsabilitat social universitària.
 • Crear un consell d’experts com a base de reflexió per a la definició de la visió de la UPC 2030.
 • Fomentar la responsabilitat social universitària a les organitzacions/empreses amb què treballa la UPC.
 • Vetllar per l’ètica i les bones pràctiques amb la relació amb les empreses a l’hora d’establir aliances, a través d’un comitè o una comissió creada amb aquest propòsit.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
11.4 Incrementar el compromís de la Universitat amb una societat energèticament més sostenible i una economia circular Vr. Àrquitectura i Infrastructures/Gerent/Vr. Responsabilitat Social i Igualtat Dir. Àrea Infrastructures En coordinació amb
 • Incentivar la instal·lació d’energies renovables als campus amb el suport dels grups de recerca especialitzats en energies renovables, com ara que s’instal·lin plaques fotovoltaiques als terrats de la Universitat.
 • Iniciar una prova pilot per assegurar que l’estudiantat tingui experiències en projectes reals d’energies renovables i sostenibilitat energètica aplicats als campus.
 • Aconseguir fons per millorar l’eficiència energètica d’instal·lacions als edificis de la UPC, explorant diferents vies: subvencions, patrocini i mecenatge, contractes de rendiment energètic amb estalvis garantits.
 • Implicar la comunitat universitària en la reducció del consum d’energia i aigua dels edificis i campus de la Universitat.
 • Potenciar la reutilització interna, l’ús compartit de recursos i el reciclatge.
 • Contribuir als reptes de sostenibilitat de l’entorn amb la participació de la comunitat (contaminació, biodiversitat…).

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats